Thủ Thành Awaken
ảnh animation ảnh animation
Thủ Thành Awaken
Hệ thống đơn vị tiền tệ trong Thủ Thành Awaken

Hệ thống đơn vị tiền tệ trong Thủ Thành Awaken

01/12/2021

HỆ THỐNG ĐƠN VỊ TIỀN TỆ TRONG GAME THỦ THÀNH AWAKEN

Thợ Xây thân mến, 

Trong bài viết này Tháo Fuho sẽ tổng hợp toàn bộ những thông tin về hệ thống đơn vị tiền tệ trong Thủ Thành Awaken.

Trong Thủ Thành Awaken sử dụng 3 loại tiền tệ chính:

- Bích Ngọc

- Vàng

- Bạc

 

I. Bích Ngọc

- Bích Ngọc là đơn vị tiền tệ giao dịch trong game khi có thể sử dụng để mua hầu hết những gói nạp hấp dẫn 

- Bích Ngọc chỉ có thể nhận được qua việc nạp 

 

II. Vàng

- Vàng là đơn vị tiền tệ quan trọng nhất - hầu như bất cứ tính năng hay hoạt động, gói vật phẩm gì cũng sẽ cần vàng để sử dụng.

- Vàng có thể nhận được qua việc tham gia các nhiệm vụ, hoạt động trong game hoặc có thể quy đổi bằng Bích Ngọc

 

III. Bạc

- Bạc là đơn vị tiền tệ thiết yếu trong Thủ Thành Awaken, Bạc có thể sử dụng để nâng cấp cho tướng, trang bị etc...

- Bạc có thể nhận được qua việc vượt ải, treo máy, tham gia các nhiệm vụ - hoạt động trong game

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ