Thủ Thành Awaken
ảnh animation ảnh animation
Thủ Thành Awaken
[Hoạt động] Mật Đạo

[Hoạt động] Mật Đạo

10/11/2021

Thợ Xây thân mến,

Trong bài viết này Tháo sẽ giới thiệu tới mọi người hoạt động Mật Đạo

I. Mật Đạo Bảo Vật

Mật Đạo Bảo Vật là nơi người chơi có thể nhận được "Bảo Vật", 1 món trang bị không thể thiếu đối với mỗi tướng

- Ải Mật Đạo Bảo Vật mở theo cấp chúa công, ải khác nhau rơi bảo vật cấp khác nhau 

- Mỗi ải có 3 độ khó: Dễ, Khó, Tinh Anh, độ khó càng cao thưởng sẽ càng hấp dẫn

- Mỗi ải đều có thưởng vượt ải lần đầu, mỗi độ khó vượt ải 1 lần sẽ được nhận 

- Bảo vật mạnh nhất: là nơi hiển thị Bảo Vật mang Lực Chiến cao nhất toàn server hiện tại và người cầm nó 

- Thương nhân Vân Du: Có thể mở nhanh TNVD gặp ở cấp ải cao nhất. Có thể dùng Mạc Kim Phù hoặc Vàng để mua vật phẩm hiếm ở Thương Nhân, Thương Nhân sau 1 thời gian sẽ rời đi

 

II. Quá trình khám phá mật đạo

- Trong Mật Đạo Bảo Vật khi khám phá sẽ kích hoạt sự kiện ngẫu nhiên nhận thưởng 

- Khám phá Mật Đạo Bảo Vật đến cuối cùng có thể reset, reset sẽ khám phá lại

- Mỗi ngày miễn phí reset Mật Đạo 2 lần, tất cả ải dùng chung số lần reset

- Tổng có 4 sự kiện ngẫu nhiên: Sự kiện thường, BOSS, Băng Cướp, Thương Nhân Vân Du

- SK Thường: Tìm được kho báu nhận thưởng ngay, gặp Thủ Vệ Mật Đạo đấu thắng sẽ nhận thưởng

- BOSS: Phải đấu, thắng chắc chắn nhận Thần Khí hoặc nguyên liệu cao cấp

- Băng Cướp: lần đầu vượt ải sẽ mở Băng Cướp, thắng sẽ nhận lượng lớn thưởng 

- Thương Nhân Vân Du: Có thể dùng Mạc Kim Phù hoặc Vàng để mua vật phẩm hiếm ở Thương Nhân, Thương Nhân sau 1 thời gian sẽ rời đi

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ