Thủ Thành Awaken
ảnh animation ảnh animation
Thủ Thành Awaken
[Hoạt động] Quốc Chiến

[Hoạt động] Quốc Chiến

25/11/2021

Thợ Xây thân mến,

Trong bài viết này Tháo sẽ giới thiệu tới mọi người hoạt động Quốc Chiến - hoạt động được xem như là sôi động bậc nhất trong game Thủ Thành Awaken

I. Thành

- Loại thành: Chia làm 4 loại, 6 Quận Thành, 3 Phủ Thành, 2 Châu Thành và 1 Hoàng Thành, phân bố ở các vị trí trên bản đồ 

- Buff thành: Buff Thành của từng thành khác nhau, quy mô thành càng lớn thì sẽ nhận được Buff càng mạnh. Sau khi Bang chiếm thành, tất cả người chơi Bang này đều được nhận BUFF của thành đó. Buff Thành chỉ có tác dụng trong Quốc Chiến

- Thưởng Trấn Thủ: Bang chiếm 1 thành, tất cả người chơi Bang chuyển gia viên vào thành đều sẽ mở đếm ngược trấn thủ, hết đếm ngược sẽ tự động nhận thưởng. Trong thời gian đếm ngược, nếu rời gia viên ra ngoài thành rồi vào lại đếm ngược sẽ cài lại

- Vinh Dự: Tấn công người chơi khác được nhận Điểm Vinh Dự dùng để đổi vật phẩm trong Shop VInh Dự, ngoài ra còn có thể bỏ Vàng để mua hoặc hoàn thành những nhiệm vụ trong Thành Tựu Vinh Dự để nhận Điểm Vinh Dự nữa

- Điểm Vinh Dự có giới hạn tối đa, hoàn thành các Thành Tựu Vinh Dự để tăng giới hạn Điểm Vinh Dự

- Chiến Báo: Bất kì người chơi nào trong Bang bạn bị công hoặc công thắng, hệ thống sẽ gửi 1 tin chiến báo đến tất cả thành viên trong Bang. Người chơi trong Bang có thể định vị thành có Gia Viên của người công nhờ vào chiến báo

- Cài lại: Quốc Chiến sẽ cài lại vào lúc 00:00 Chủ Nhật hàng tuần, server Quốc Chiến bị ảnh hưởng bởi gộp server (Có server chuyển vào và chuyển ra) đều sẽ bị cài lại -> sau đó sẽ xóa hết người chơi trong các thành, thành trở về trạng thái trung lập, tất cả Quân Thủ Trung Lập trong thành sẽ được làm mới

- Tài Nguyên Thành: Tài nguyên mỗi thành khác nhau, là Gỗ hoặc Bí Ngân. Chúa Công chỉ cần chuyển Gia Viên của mình vào thành là có thể thu thập tài nguyên trong thành, không cần bang chiếm lĩnh. Tài nguyên thành mỗi phút sản sinh 1 lần, có thể tích lũy khoảng 5 phút. Chúa Công có thể chủ động nhận tài nguyên đã tích lũy, khi Gia Viên của Chúa Công rời khỏi thành vì bất cứ lý do gì, tài nguyên chưa nhận sẽ được gửi qua thư

- Truy Nã Loạn Quân: Mỗi ngày có 3 lần Truy Nã Loạn Quân, mỗi lần tiến hành đồng thời 3 nhiệm vụ truy nã, Chúa Công có thể phái tướng trong đội hình hiện tại vào đội hình làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ càng khó, lực chiến yêu cầu càng cao, Lực Chiến đội hình phái đi càng gần với Lực Chiến yêu cầu (Lớn hơn hoặc bằng Lực Chiến yêu cầu chắc chắn thành công), tỷ lệ thành công của nhiệm vụ đó càng cao. Khi Truy Nã kết thúc, chỉ được nhận thưởng của nhiệm vụ thành công. Chỉ cần truy nã bắt đầu, sẽ trừ lượt truy nã và Lương Thảo của Chúa Công, quá trình truy nã bị ép kết thúc sẽ không hoàn lượt và lương thảo

 

II. Chiến Đấu

- Tấn Công: Chỉ người chơi gia nhập Bang mới được tấn công người chơi khác, chỉ người chơi rời gia viên vào thành mới có thể phòng thủ. Khi chủ động tấn công người chơi khác và thất bại, người chơi phe chủ động sẽ vào trạng thái Chỉnh Đốn, trong thời gian này không thể tấn công người chơi khác, trạng thái Chỉnh Đốn có thể tiêu Vàng để hủy

- Thủ Thành: Khi gia viên bị người khác tấn công, nếu phe công thắng, số tướng còn lại của phe công càng nhiều, phe thủ tổn thất càng nhiều; Nếu phe công thua, số tướng còn lại của phe thủ càng ít, phe thủ tổn thất càng nhiều. Khi điểm thủ thành = 0, gia viên của người này sẽ không thể rời vào thành . Có thể mua Điểm Thủ Thành từ kiến thúc thủ thành trong gia viên

- Cướp Tài Nguyên: Khi tấn công gia viên người khác và thắng có thể cướp tài nguyên phe thủ. Mỗi người chơi mỗi ngày có giới hạn tài nguyên bị cướp và cả giới hạn tài nguyên nhận được từ cướp, vượt quá tài nguyên cướp được = 0. Mỗi người chơi mỗi ngày tối đa được cướp 50.000 Gỗ và 50.000 Bí Ngân. Số tài nguyên cướp được chịu ảnh hưởng của số tài nguyên người chơi phe thủ và Điểm Thủ Thành lần công này phá, tài nguyên càng nhiều cướp càng nhiều - phá càng nhiều Điểm Thủ Thành, cướp được càng nhiều 

- Đánh Bay: Khi Điểm Thủ Thành bằng 0, người chơi này hoặc gia viên của quân Trung Lập sẽ bị sẽ bị đánh bay khỏi vị trí trong thành 

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ