Thủ Thành Awaken
ảnh animation ảnh animation
Thủ Thành Awaken
[Hoạt động] Rừng Linh Thú

[Hoạt động] Rừng Linh Thú

10/11/2021

Thợ Xây thân mến,

Trong bài viết này Tháo sẽ giới thiệu tới mọi người hoạt động Rừng Linh Thú

I. Rừng Linh Thú

- Rừng Linh Thú gồm 8 loại, tương ứng 8 loại Linh Sủng. 

- Mỗi Linh Sủng tương ứng 5 khu vực, khu vực khác nhau cấp mở khác nhau 

- Khu vực 1 dễ nhất, kế tiếp là khu vực 2. 3 khu vực sau sẽ không phân biệt độ khó, lần lượt rơi vật phẩm bồi dưỡng Linh Sủng giai đoạn khác nhau cùng giá trị, Chúa Công có thể chọn tùy ý.

- Theo tiến độ khám phá lần đầu Chúa Công hoàn thành sẽ nhận thưởng khám phá lần đầu tương ứng 

- Hoàn thành khám phá lần đầu, khu vực tương ứng sẽ mở Quét 

 

II. Shop Linh Sủng 

- Đổi Tinh Phách: Có thể dùng Tinh Phách Vạn Năng tùy ý đổi 1 Tinh Phách Linh Sủng trong 8 loại

- Đổi Vật Phẩm: Có thể đổi Tinh Phách không dùng thành Tinh Phách Vạn Năng, lại dùng Tinh Phách Vạn Năng đổi Tinh Phách Linh Sủng bất kì khác. Đồng thời, có thể dùng vật phẩm bồi dưỡng Linh Sủng cấp thấp đổi vật phẩm bồi dưỡng cấp cao hơn.

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ