Thủ Thành Awaken
ảnh animation ảnh animation
Thủ Thành Awaken
[Tính năng] Bộ Tính Năng Bang Hội

[Tính năng] Bộ Tính Năng Bang Hội

24/11/2021

Thợ Xây thân mến,

Trong bài viết này Tháo sẽ giới thiệu tới mọi người hệ thống Bang Hội cùng những tính năng đi kèm

I. Tổng quát Bang:

Bang dựa theo thể lực tiêu hao của thành viên để tăng EXP, tiêu hao 1 điểm thể lực tăng 1 điểm EXP, mỗi thành viên tối đa tăng 600 EXP trong ngày. 

(Lưu ý: Thành viên mới vào bang sẽ không thể "đóng góp" EXP trong 24h)

Trong 24h đầu mở server - thoát bang có thể gia nhập ngay Bang mới, sau 24h thoát cần chờ ngày sau mới được vào 

Trong 24h đầu mở server - nếu được gia nhập bang sẽ được phép đóng góp tăng EXP, sau 24h gia nhập trong thời gian đó sẽ không thể tăng EXP 

Tăng cấp xong sẽ tăng giới hạn số người và chức vị quản lý bang

Bang Chủ không đăng nhập trong 4 ngày, sẽ chuyển chức cho Chúa Công tích cực nhất trong Bang, Bang Chủ có thể chuyển cho thành viên khác, sau khi chuyển BC trở thành thành viên

Bang Chủ và Quân Sư có thể thiết lập hình thức và cấp vào Bang. Khi thiết lập xong Chúa Công khác sẽ không được vào Bang

Hiệu Quả tăng cấp Bang khi đạt bậc tối đa:

- Bang level 20 - giới hạn 60 người , Quân Sư 4 người , Tinh Anh 26 người 

Bang level 3 được báo danh tham gia Bang Chiến, Bang tăng lên level 3 trong ngày không thể tham gia, cần báo danh vào ngày sau 

 

II. BXH Bang

Bảng Xếp Hạng Bang bao gồm 2 loại: 

- Xếp hạng cấp 

- Xếp hạng lực chiến 

Lưu ý: BXH cứ mỗi 00:00 ngày sau sẽ làm mới

 

III. Điểm Tinh Đài

Tập hợp tướng của 3 thành viên Bang, kích hoạt được Điểm Tinh Đài, nhận thưởng nhất định 

Chọn chỗ trống ở Điểm Tinh Đài, ấn dấu + màu xanh tự động phái tướng Lực Chiến cao nhất ra trận 

Sau khi người chơi nhận Điểm Tinh Đài, có thể tiếp tục tham gia giúp đỡ người chơi khác kích hoạt

Kích hoạt Điểm Tinh Đài thành công - Bạc, Lệnh Đột Phá và Xu Bang sẽ được gửi qua thư, offline vẫn nhận thưởng được

Mỗi lần kích hoạt Điểm Tinh Đài cố định nhận 60 Xu Bang, cùng người chơi Lực Chiến cao hoàn thành Điểm Tinh Đài sẽ nhận được càng nhiều Xu và Lệnh Đột Phá

00:00 mỗi ngày làm mới lượt nhận thưởng Điểm Tinh Đài

Mỗi lần kích hoạt giới hạn Điểm Tinh Đài cao nhất được nhận 12000 Xu và 30 Lệnh Đột Phá

 

IV. Đúc Cờ Bang

Tiêu Binh Phù tiến hành Đúc Cờ

Đúc Cờ thành công, nhận buff thuộc tính

Sau khi thắp sáng 12 Điểm Đúc Cờ cũng nhận buff thuộc tính  

-> Buff thuộc tính này sẽ chia đều cho 8 tướng ra trận, tự động tăng đến bậc sau, Chiến Kỳ bậc cao sẽ tăng thêm buff thuộc tính cho tướng 

 

V. Cung Phụng

Thánh Thú cần thành viên Bang cung phụng chung, tăng Thần Uy Thánh Thú

Thánh Thú gồm 3 loại khác nhau, cung phụng Thánh Thú khác nhau nhận buff hiệu quả hào quang thuộc tính khác nhau,

Mỗi ngày 20:30 Thánh Thú sẽ bị thần lực quấy nhiễu, giảm Thần Uy nhất định, cấp sao càng cao bị quấy nhiễu càng nhiều

EXP rương cung phụng đạt 10, 40, 70, 100 sẽ được nhận Rương Thánh Thú khác nhau 

Sau khi tăng sao Thần Uy Thánh Thú có thể tăng hào quang thuộc tính cho toàn bộ thành viên trong bang

Kỹ năng hào quang tăng thêm buff thuộc tính trong Bang Chiến, Khiêu Chiến Thánh Thú

Cung Phụng Thánh Thú có thể nhận được Đá Hoán Thú, lúc khiêu chiến có thể triệu hồi phẩm thánh thú khác nhau cho thành viên

 

 

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ