Thủ Thành Awaken
ảnh animation ảnh animation
Thủ Thành Awaken
[Tính năng] Bộ Tính Năng Gia Viên

[Tính năng] Bộ Tính Năng Gia Viên

02/12/2021

Thợ Xây thân mến,

Trong bài viết này Tháo sẽ giới thiệu tới mọi người tính năng Gia Viên - tính năng độc nhất, duy nhất xuất hiện trong Thủ Thành Awaken 

I. Kiến Trúc:

Trong Gia Viên có 5 loại kiến trúc: Phủ Đệ, Phòng Quân Nhu, Vùng Tài Nguyên, Thủ Thành, Kho

Mỗi kiến trúc tương ứng với 1 kỹ năng, tăng bậc kiến trúc sẽ tăng kỹ năng

 

 

II. Phủ Đệ:

Tăng cấp sẽ tăng thuộc tính tướng ra trận, thuộc tính vẫn có hiệu lực ngoài Quốc Chiến. 

Trung tâm của tất cả các kiến trúc, là điều kiện cần để các kiến trúc khác tăng bậc

III. Phòng Quân Nhu: 

Tăng cấp sẽ tăng thuộc tính tướng ra trận, thuộc tính vẫn có hiệu lực ngoài Quốc Chiến.

Từ Phòng Quân Nhu có thể vào trang Cây Khoa Kỹ

IV. Kho 

Tăng cấp sẽ tăng thuộc tính tướng ra trận, thuộc tính vẫn có hiệu lực ngoài Quốc Chiến

Tăng bậc giảm giới hạn tài nguyện bị cướp mỗi ngày

V. Thủ Thành

Tăng cấp sẽ tăng thuộc tính tướng ra trận, thuộc tính vẫn có hiệu lực ngoài Quốc Chiến

Tăng bậc sẽ tăng giới hạn Điểm Thủ Thành

VI. Vùng Tài Nguyên

Tăng cấp sẽ tăng sản lượng sinh sản tài nguyên: Gỗ, Bí Ngân, Lương Thảo

VII. Cây Khoa Kỹ

Lối vào từ "III. Phòng Quân Nhu", tăng mạnh khả năng tác chiến trong chiến đấu của tướng

VIII. Tiêu Hao

Tăng cấp kiến trúc cần tiêu nguyên liệu là: Gỗ

Tăng bậc sẽ tiêu: Lỗ Ban Bí Điển

Riêng đối với Cây Khoa Kỹ thì sẽ cần tiêu cả Gỗ và Bí Ngân

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ