Thủ Thành Awaken
ảnh animation ảnh animation
Thủ Thành Awaken
[Tính năng] Ngọc Khảm

[Tính năng] Ngọc Khảm

09/11/2021

Thợ Xây thân mến,

Lại thêm 1 tính năng tăng trưởng thuộc tính nữa mà Tháo muốn gửi tới quý Thợ Xây - đó chính là tính năng ngọc khảm

Ngọc khảm chia làm bậc cao và bậc thấp:

- Ngọc bậc thấp: ghép để tăng cấp ngọc, cứ ghép 3 ngọc giống nhau sẽ tăng 1 cấp

- Ngọc bậc cao: sẽ tiêu hao ngọc cùng loại để tăng cấp ngọc

Cấp tối đa của ngọc là level 15, ngọc cấp càng cao thì thuộc tính được buff càng nhiều 

Vị trí ngọc được mở theo cấp của Thợ Xây, mỗi vị trí Ngọc có 3 ô và không giới hạn về loại ngọc khảm vào ô

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ