Thủ Thành Awaken
ảnh animation ảnh animation
Thủ Thành Awaken
[Tính năng] Quần Anh Truyện

[Tính năng] Quần Anh Truyện

10/11/2021

Thợ Xây thân mến,

Trong bài viết này Tháo sẽ giới thiệu tới mọi người tính năng Quần Anh Truyện:

- Trong Quần Anh Truyện, mỗi anh hùng tương ứng với 6 Truyền Kỳ, mỗi Truyền Kỳ tương ứng với 5 cuộn, mỗi cuộn 4 bậc, mỗi bậc có 5 cấp độ. 

- Dựa vào số bậc khác nhau, số lượng và loại nguyên liệu vật phẩm tiêu hao cũng khác nhau 

- Trong Quần Anh Truyện, mỗi thuộc tính tướng Truyền Kỳ nhận được chỉ dành cho vị tướng đó và chỉ có hiệu lực khi vị tướng đó ra trận

- Mở Anh Hùng Truyền Kỳ cần người chơi sở hữu tướng tương ứng 

- Mỗi lần người chơi mở Truyền Kỳ, nhận được thêm 1 buff hiếm và chỉ có hiệu lực trong Chinh Chiến

- Và trong mỗi Truyền Kỳ, bất cứ khi nào người chơi mở 1 cuộn mới cũng sẽ nhận thêm 1 buff hiếm (chỉ hiệu lực trong Chinh Chiến)

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ