Thủ Thành Awaken

ảnh animation ảnh animation
STT Tài khoản Điểm tương tác
Tự Trọng Đạt, là người nổi tiếng tài trí có thể đấu ngang Gia Cát Lượng. Ông là người đã chặn đứng những lần Bắc phạt của Gia Cát Lượng.
Quân Sư
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ