Thủ Thành Awaken
ảnh animation ảnh animation
Thủ Thành Awaken
[HOT] Chi Tiết Phiên Bản Big Update 3.0

[HOT] Chi Tiết Phiên Bản Big Update 3.0

15/02/2022

 

 

 

 

​I. Tính năng Thần Hộ

Thần Hộ là 1 trong số những tính năng tăng chiến lực cùng đem lại hiệu quả khủng vào hàng bậc nhất cho những tướng trang bị

Mỗi tướng có thể trang bị 6 vị trí Thần Hộ

Thần Hộ có 2 nhánh tính năng chính:

1. Cường Hóa: 

- Cường Hóa sẽ giúp tăng thuộc tính cơ bản của Thần Hộ

Lưu ý: 

+ Thần hộ đã khóa hoặc đã trang bị không thể trở thành nguyên liệu cường hóa

+ Dùng thần hộ đã cường hóa làm nguyên liệu thì EXP sẽ được thừa kế

+ Thần hộ đã tăng bậc dùng để cường hóa sẽ không hoàn trả lại nguyên liệu (mà thần hộ cũ đã tăng bậc)

+ Thần hộ đã cường hóa có thể reset để hoàn lại 100% EXP thần hộ đã cường hóa

2. Tăng Bậc:

 - Tăng % thuộc tính cơ bản đồng thời unlock thuộc tính thêm

Lưu ý:

+ Tăng bậc thần hộ chỉ có thể tiêu hao Thần Hộ cùng bộ, vị trí và màu sắc với bản gốc

+ Tăng bậc có sử dụng nguyên liệu là "Thần Hộ đã cường hóa" thì EXP cường hóa sẽ hoàn trả 100%

+ Khi tăng bậc có sử dụng nguyên liệu là Thần Hộ đã tăng bậc thì sẽ không hoàn trả nguyên liệu tăng bậc ( mà thần hộ cũ đã tăng)

+ Khi thần hộ tăng bậc đến 1,3,5,7,10 sẽ mở thuộc tính thêm

+ Thần hộ đã khóa thì không thể thao tác đc

 

3. Thức Tỉnh:

- Cập nhật sau

 

II. Tính năng Tiên Ma Hóa

Tiên Ma Hóa là tính năng vô cùng đặc sắc trong Thủ Thành Awaken khi nó sẽ đem lại cho tướng ban đầu 1 diện mạo mới cực ngầu mới cùng bộ kĩ năng độc nhất vô nhị, cụ thể:

- Tiên Ma Hóa có tổng 10 bậc, để tăng bậc cần nguyên liệu là Pháp Bảo cùng Đan Nguyên Linh 

- Mỗi bậc tu luyện hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên 5 Pháp Bảo cần tu luyện trong tổng số 11 Pháp Bảo

- Nếu trong 5 Pháp Bảo có nhiều Pháp Bảo cùng loại sẽ có thuộc tính cộng hưởng theo công thức sau: 

Thuộc tính cộng hưởng = Thuộc tính PB*N

+ 2 PB giống nhau, N=5%

+ 3 PB giống nhau, N=10%

+ 4 PB giống nhau, N=15%

+ 5 PB giống nhau, N=20%

- Mỗi ngày sẽ có 10 lần đổi PB miễn phí (tính chung cho toàn bộ tướng) -> sau đó sẽ cần Đan Nguyên Linh để đổi Pháp Bảo

- Tiên Ma Hóa đạt bậc nhất định sẽ mở khóa kĩ năng bị động và chủ động kèm mở khóa ngoại hình mới (có thể vào phần đổi ngoại hình để đổi)

- 1 Tướng chỉ có thể chọn 1 trong 2 đường là Tiên Hóa hoặc Ma Hóa -> nếu muốn đổi lại thì vào Trùng Tu để đổi

- Trùng tu sẽ trả lại tất cả PB tướng đã dùng để tu luyện và 80% Đan Nguyên Linh 

Lưu ý:

Tướng tư chất gốc từ 22 trở lên mới có thể Tiên Ma Hóa

Hình thái Tiên Hóa và Ma hóa của 1 tướng không thể đồng thời ra trận

Đan Nguyên Linh dùng để "làm mới" Pháp Bảo sẽ không được hoàn trả

Đan Nguyên Linh và mảnh dùng để "ghép" Pháp Bảo nhận được qua Vượt Ải Tinh Anh (từ chương 5 trở đi)

III. Hoạt Động Ảo Cảnh Thủy Nguyệt
Chi tiết hoạt động xem tại đây

 

BQT Thủ Thành Awaken,

Trân trọng!


 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ