Thủ Thành Awaken
ảnh animation ảnh animation
Thủ Thành Awaken
Chuỗi sự kiện Đua Top 6 Ngày Đấu Mở Server mới

Chuỗi sự kiện Đua Top 6 Ngày Đấu Mở Server mới

06/12/2021

Chuỗi sự kiện Đua Top 6 Ngày Đấu Mở Server mới

 

1. Đua top Lữ Bố mạnh nhất:

-Thời gian: Ngày 1 -> 2

-Điều kiện: Lữ Bố trong đội hình & trong ngày tích nạp 1600 Bích Ngọc

-Phần thưởng:

2. Đua top Thu Thập Thần Tướng:

-Thời gian: Ngày 3

-Điều kiện: Ra trận tướng phẩm Cam & trong ngày tích nạp 800 Bích Ngọc

-Phần thưởng:

 

3. Đua top Chuyển Sinh Võ Tướng:

-Thời gian: Ngày 4

         -Điều kiện: Ra trận tướng đã Chuyển Sinh & trong ngày tích nạp 800 Bích Ngọc

         -Phần thưởng:


 

4. Đua top Cấp Chúa Công:

         -Thời gian: Ngày 5

         -Điều kiện: Tích nạp trong ngày 800 Bích Ngọc

         -Phần thưởng:

 

5. Đua top Lực Chiến:

         -Thời gian: Ngày 6

         -Điều kiện: Tích nạp trong ngày 800 Bích Ngọc

         -Phần thưởng:

CHI TIẾT SỰ KIỆN: 

BQT Thủ Thành Awaken!

Trân trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ